Bezpieczny Hotel


Szanowni Państwo,

W związku z panująca sytuacją i stosując się do obowiązujących przepisów, wprowadziliśmy w naszych hotelach szereg rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa naszych Gości i Pracowników, a także minimalizowanie ryzyka wystąpienie wirusa COVID-19.
Ufamy, że dzięki zastosowanym działaniom zdrowie nas wszystkich chronione jest w najwyższym stopniu.
Dołożymy wszelkich starań, by Państwa pobyt w naszych hotelach przebiegał w komforto-wych i bezpiecznych warunkach.
Bardzo prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do naszych zaleceń.

Życzymy udanego wypoczynku.
Zarząd Hotelu Amalia

Zalecenia

Poniższe zalecenia zostały przygotowane na podstawie szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

1. Stosujemy się do reguły zachowania dystansu społecznego.
2. Na terenie hotelu mogą przebywać tylko zameldowani u nas Goście.

Zalecenia

Zalecenia

3. Nasi pracownicy wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki lub przyłbice i rękawiczki oraz przestrzegają zasad pracy, regularnie dezynfekują ręce, urządzenia.
4. Pracownikom zapewniamy szkolenia dotyczące higieny i zachowania środków bezpieczeństwa.
5. W recepcji istnieje możliwość zakupu pakietu bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki i płyn do dezynfekcji).

Zalecenia

Zalecenia

6. W hotelowych przestrzeniach ogólnych udostępniamy środki do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.
7. W hotelowych łazienkach udostępniamy mydło antybakteryjne z instrukcją prawidłowego mycia rąk.
8. Zachęcamy do ograniczenia do minimum kontaktów Gości z Pracownikami: rozliczeń bezgotówkowych, kontaktu telefonicznego.

Zalecenia

Zalecenia

9. Regularnie dezynfekujemy newralgiczne punkty w przestrzeniach ogólnych hotelu: poręcze, klamki, kontakty, widny, a także wietrzymy obiekt.
10. Przygotowane zostały procedury na wypadek pojawienia się zagrożenia COVID-19.

Zalecenia